Liptovský Ján bol v 16. – 19. storočí významným sídlom najbohatšieho zemianskeho rodu Szent- Ivanyi a ďalších zemianskych rodín, ktoré si tu budovali svoje sídla. Stavitelia kaštieľov rešpektovali danosti miestnych podmienok a tak vznikali panské sídla plné zelene a pokoja. V Liptovskom Jáne sa zachovalo viac ako dvadsať kaštieľov a kúrií. Mnohé z nich sú zrekonštruované a obývané, či dokonca slúžia ako penzióny.