Čutkovská dolina, situovaná v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra pri ružomberskej mestskej časti Černová, nie je medzi turistami až tak známym pojmom. Napriek tomu ide o miesto, ktoré sa určite oplatí navštíviť.

K najväčším atraktivitám doliny patrí Jelení vodopád, ktorý vďaka svojej výške 24 metrov predstavuje 2. najvyšší útvar svojho druhu v celom národnom parku. Vodopád sa nachádza na Jeleňom potoku, pravostrannom prítoku Čutkovského potoka. Je kaskádovitý, dvojetážový a celkom najkrajšia je jeho horná časť. Z odborného hľadiska ide o tzv. deštrukčný vodopád, čo znamená, že jeho výška i sklon sa v priebehu vekov pôsobením vody zmenšuje.
Jelení vodopád predstavuje jednu zo zastávok náučného chodníka Známa neznáma, ktorý začína v ústí Čutkovskej doliny a sprístupňuje všetky najzaujímavejšie zákutia oblasti. Úsek pred vodopádom je kvôli náročnejšiemu terénu vybavený 84 schodmi. Nakoľko množstvo vody vo vodopáde v priebehu roka kolíše, najvhodnejšie je navštíviť ho na jar alebo v obdobiach po väčších dažďoch.