Vítame Vás na našej www stránke a zároveň Vás pozývam na návštevu do obce Liptovský Ján. Tato obec patrí k najkrajším lokalitám Liptova a poskytuje návštevníkom širokú paletu možnosti v letnom i zimnom období. Ako sú v lete príťažlivými termálne pramene, tak v zime lákajú zasnežené svahy. Svoje miesto u nás nájde i ten, kto chce poznať, čo je to nedotknutá krása prírody a nekonečné ticho. Na obci zanechala svoje stopy i bohatá história miestnych zemepánov, čo dopĺňa pestrosť ponúkaných možností. V Liptovskom Jáne a v okolí sa nachádza dostatok ubytovacích a stravovacích zariadení, ktoré uspokoja požiadavky všetkých skupín návštevníkov. O možnostiach, ktoré Vám naša obec ponúka sa však najlepšie presvedčíte osobne, tak ako mnoho iných návštevníkov, ktorí sa k nám opäť radi vracajú.

Poskytuje:

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

○ ubytovacie a stravovacie zariadenia v obci a regióne

○ služby a infraštruktúra v boci a regióne

○ kultúrne a športové možnosti

○ kultúrne pamiatky, múzeá, galérie, výstavy, expozície

○ prírodné atraktivity a turistické zaujímavosti okolia

 SLUŽBY

○ predaj pohľadníc, máp, atlasov, turistických sprievodcov a ostatného

propagačného materiálu

○ kopirovacia a scanovacia služba

○ prístup na internet