Загрузка Мероприятия
  • Это мероприятие прошло.

Slovenský pohár v DH

Malino Brdo

6.kolo Slovenského pohára v jazde na horských bicykloch – disciplína zjazd (DH)

Trať:
Štart: 961 m.n.m.
Cieľ: 535 m.n.m.
Dĺžka: 2200 m
Prevýšenie: 426 m
Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky.
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s
požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 21.9.2016 na e-mailovú adresu skipark@skipark.sk
Časový harmonogram:
Piatok 23.9.2016
16.00 – 18.00 hod. Registrácia
Sobota 24.9.2016
08.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
08.30 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
Nedeľa 25.9.2016
08.30 – 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
!! V nedeľu premáva kabínová lanovka do 16:30 hod. !!
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára
Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2016
Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters:
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy
Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
– Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami
Žiaci
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
– Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami
Prihlášky: Online na http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=main od piatku 2.9.2016 do
stredy 21.9.2016 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásení online s úhradou na
mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch,
lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a
trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.
UPOZORNENIE ! Štartovné nie je možné uhrádzať cez účet.
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2016

Občerstvenie:
Aprés ski bar Malinô Brdo
Bufet Dojazd Pub v priestore cieľa

Ostatné ustanovenia:
– Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2015.
– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
– Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
– Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
– Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
– Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
– Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.Доля событий