Loading Udalosti
  • Táto udalosť sa skončila.

PO STOPÁCH ANDREJA HLINKU

Kto bol Andrej Hlinka

Andrej Hlinka bol národovedec, politik, publicista a prekladateľ. Pochádzal z rodiny pltníckeho faktora a mal osem súrodencov. Základné vzdelanie získal v rodnej Černovej. Potom študoval na piaristickom gymnáziu v Ružomberku, kde v ňom dozrelo rozhodnutie stať sa kňazom. V rokoch 1881 – 1883 študoval na vyššom gymnáziu v Levoči. V roku 1883 ho prijali za klerika seminára v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 19. 6. 1889.

Zomrel po ťažkej chorobe, jeho telesné pozostatky boli najprv uložené na ružomberskom cintoríne a 31. 10. 1938 slávnostne prenesené do mauzólea pri ružomberskom farskom kostole. Pred príchodom Červenej armády ich v marci 1945 odviezli na neznáme miesto na Slovensku.

Andrej Hlinka

Andrej HlinkaZdieľať podujatie