Dom żupy został zbudowany w latach 1778 – 1793 jako nowa siedzieba stolicy Liptowskiej. Jego budowę realizował budowniczy z Bańskiej Bystrzycy Piotr Grossmann. Pierwotnie jednokondygnacyjny budynek w stylu barokowym został później poszerzona i przebudowany w stylu klasycystycznych domów żupy. Dzisiejszy wygląd zyskał dzięki przebudowie w 1907 roku wedlug projektu Hégnánya Imre. W drugiej połowie XX wieku w budynku miała siedziebę Powiatowa Rada Narodowa a obecnie urząd rejonowy. Fasadę zdob relief herbu liptowskiej stolicy a klatkę schodową prześwietlają kolosalne okna witrażowe według projektu plastycznego maliarki Ester Šimerovej-Martinčekowej.