Liptowski Jan w XVI-XIX wieku był znaną siedzibą najbogatszego rodu ziemiańskiego Szent- Ivanyiów oraz kolejnych rodzin ziemiańskich, które sobie tutaj budowali swoje siedziby. Budowniczy zamków respektowali miejscowe warunki i tak powstawały dwory pańskie pełne zieleni i spokoju. W Liptowskim Jane zachowało się ponad dwadzieścia zamków i kurii. Liczne z nich zostały zrekonstruowane i są zamieszkiwane nawet dziś, lub służą jako pensjonaty.