Jánošíkovské tradície
Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Budova Múzea Janka Kráľa patrí k najvýraznejším domom mikulášskeho námestia. Má viaceré názvy – Stoličný dom, Illešházyovská kúria alebo Seligovský dom. Je charakteristický mohutnou trojitou arkádou, v meste ojedinelou, ktorou vystupuje z radu ostatných domov na západnej strane námestia. V súčasnosti sa v priestoroch Seligovského a priľahlého Straussovského domu nachádza jedna zo stálych expozícií Múzea Janka Kráľa pod názvom Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš. Expozícia prezentuje mestské dejiny od najstarších čias až po koniec druhej svetovej vojny. Jej súčasťou je i pamätná izba romantického básnika a mikulášskeho rodka Janka Kráľa…

Viac

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok

Národopisné múzeum bolo zriadené rozhodnutím Okresného národného výboru v Liptovskom Hrádku uznesením č. 214 zo dňa 15. júna 1955 ešte ako Okresné vlastivedné múzeum hornoliptovského ľudu. Na Národopisné múzeum Liptova bolo premenované až v roku 1960, kedy bola rozšírená aj jeho zberná oblasť na územie celého Liptova. Od roku 1974 je organizačne pričlenené k Liptovskému múzeu v Ružomberku. Od roku 2004 je novým sídlom Národopisného múzea historická budova Soľného úradu. Stále expozície HISTORICKÁ SOĽNÁ CESTA – pozostáva z výtvarných diel a textového materiálu. Približuje dejiny obchodu so soľou a cesty, ktorými táto vzácna surovna do Liptovského Hrádku prichádzala…

Viac

Expozícia a výstavy výtvarného umenia
Galéria Ľudovíta Fullu Ružomberok

Budovu postavili na deponovanie a prezentovanie výtvarných prác, ktoré Slovenskej národnej galérii daroval Ľudovít Fulla (1902 – 1980), jeden z mimoriadnych zjavov slovenského výtvarného umenia, výrazne nadväzujúci na moderné európske výtvarné prúdy. Všestranne nadaný umelec, maliar, grafik, ilustrátor, tvorca monumentálno-dekoratívnych diel, scénických návrhov a pedagóg, tu prežil posledné roky svojho života. Projekt vypracoval arch. Hatala podľa ideového návrhu arch. M. Kusého (1964 – 65). Galéria zahájila svoju činnosť v roku 1969. Návštevníci si môžu prezrieť stálu expozíciu maľby, grafiky, kresby, ilustrácií, tapisérií a úžitkoého umenia…

Viac

Kostol sv. Mikuláša

Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša je najstaršou stavebnou pamiatkou v meste a najväčšou ranogotickou stavbou v Liptove. Bol postavený ako farský kostol pre obyvateľov blízkych dedín Vrbica, Okoličné, Ploštín, Palúdzka a Bobrovec. Napokon sám položil základy nového liptovského sídliska – Svätého Mikuláša. Ako to potvrdil archeologický prieskum profesora Vojtecha Kričku-Budínskeho, ranogotický chrám vyrástol na mieste staršieho románskeho kostola a radového pohrebiska. Neskôr prešiel rôznymi stavebnými úpravami. V polovici 15. storočia bol rozšírený a zaklenutý, veža bola nadstavená a upravená v neskorogotickom štýle. V tom istom odobí kostol spolu s neďalekou kúriou zemepánov Pon…

Viac

Fontána Metamorfózy

Fontána Metamorfózy s výtvarným dielom Pocta tvorivému mysleniu. V tmavej žel fontány je zvečnených sedemdesiat mien významných mikulášskych rodákov – vedcov, vynálezcov, lekárov, kňazov, spisovateľov, umelcov, či publicistov, ktorí svetu priniesli nové idey a umelecké hodnoty. Horné otáčavé zrkadliace sa bloky fontány predstavujú večný pohy, premenu, plynutie času…