Dátum: 01. 08. 2017    Miesto: Liptov      Zdroj: Noviny.sk