Dátum: 08. 07. 2017    Miesto: Liptov      Zdroj: Noviny.sk