Dátum: 06. 07. 2017    Miesto: Liptov      Zdroj: Noviny.sk