Dátum: 07. 07. 2017    Miesto: Liptov      Zdroj: Noviny.sk