Dátum: 16. 11. 2016    Miesto: Jasná Nízke Tatry, Liptov