Novorománska synagóga predstavuje konvenčný typ židovskej sakrálnej architektúry druhej polovice 19. storočia.

Budova poňatá v romantizujúcom slohu bola postavená v roku 1880 a slúžila ako modlitebňa pre židovskú náboženskú obec. Stavba prešla v dvadsiatom storočí rekonštrukciou s dôrazom na pôvodné originálne prevedenie. Napriek náročnému obdobiu počas druhej svetovej vojny, budova sa zachovala, hoci so značným poškodením.

V súčasnosti je zrekonštruovaná a bola uvedená do užívania.
Využívať sa bude na kultúrno-spoločenské podujatia (koncerty, výstavy, semináre).