Dom, v ktorom sa 27. septembra 1864 ako piate dieťa narodil Andrej Hlinka. Černová bola vtedy neveľkou obcou s okolo 900 obyvateľmi. Zaujímavosťou je, administratívne patrila do mesta Ružomberok (ako jedna z jeho tzv. „ulíc”) . Obyvateľstvo žilo skromne, ba biedne, ako to v drsných, neúrodných hornatých krajoch bývalo, obživu si zaobstarávalo najmä pastierstvom, roľníctvom, pltníctvom, neskôr aj prácou v textilnej fabrike na druhej strane Váhu. Aj Hlinkov otec bol pltníkom. Rodina žila skromne a len ťažko si spočiatku rodičia vedeli predstaviť, že ich bystrý syn by mohol ísť na štúdiá, ako ich začal nahovárať miestny učiteľ J. Holdoš. Bolo to za cenu nemalých obetí, že Andrej mohol navštevovať gymnázium v Ružomberku a Levoči a vyštudovať za kňaza.
Expozícia pozostáva z informačných panelov, ktoré moderným spôsobom vykresľujú A. Hlinku ako kňaza, národovca, politika, publicistu a prekladateľa. Ďalšia časť je venovaná Černovej a Černovskej tragédii. Expozícia je doplnená o audio – vizuálnu prezentáciu a osobné veci, ktoré používal A. Hlinka.