Expozícia predmetov dennej potreby a remeselníckeho náradia, ktoré nám zanechali starí a prastarí rodičia.