Dominanta Liptovského Hrádku s rozlohou 6000 metrov štvorcových nesie názov Námestie Františka Wisnera. Tento lesný prefekt sa na prelome 18. a 19. storočia významnou mierou zaslúžil o rozvoj osady Hrádok a aj o udelenie výsad mestečka, preto je Wisner nazývaný tiež otec mesta. Nové námestie z dielne architekta Juraja Císara skrýva v sebe aj hlbokú symboliku.

Do námestia sú zakomponované a umelecky stvárnené obidve horské dominanty – Kriváň v severovýchodnom kúte a Kráľova hoľa v juhovýchodnom kúte, spod ktorých vytekajú pramienky dvoch riek, symbolizujúce povodia riek Belá a Váh, ktoré sa spoja vo fontáne, predstavujúcej mesto Liptovský Hrádok.

Horské dominanty sú symbolicky navrhnuté ako kamenné ihlany s umelecky stvárneným bronzovým špicom – Kriváň má naklonený hrot, Kráľova hoľa má bronzovú kráľovskú korunku. Riečište potôčika spod symbolu Kriváňa je z bieleho kameňa, riečište potôčika spod symbolu Kráľovej hole z čierneho kameňa, pretože odzrkadľujú typ a charakter týchto vôd.