Trasa: 8 km (4 km a späť)
Značenie: červená CTT 033
Povrch: asfaltový chodník, spevnená cesta
Náročnosť: mierne stúpajúca, takmer vodorovná cesta

podsuchaPopis trasy: Z parkoviska pred Motelom Vlčí dvor vedie cyklotrasa samostatný m cyklochodníkom mimo komunikácie. Počas trasy si môžete vychutnať výhľad na stavidlách na rieke Revúca, chovné rybníky alebo odbočiť na Brankovský vodopád (zachádzka 30 min. pešo). V závere sa povrch trasy mení na spevnenú cestu, ktorou zriedka prejde auto lesníkov. Trasa na dvoch miestach križuje cestu prvej triedy.

Parkovanie: parkovisko pred Motelom Vlčí dvor