Počas hodinovej potulky v centre mesta Vám sprievodca rozpovie zaujímavosti zo života a tvorby umelcov, ktorí získali uznanie a obdiv ďaleko za hranicami Slovenska – maliari P.M. Bohúň, K. Sokol, E.M. Šimerová, fotograf M. Martinček, hudobný skladateľ J.L. Bella, či zakladateľ slovenského ochotníckeho divadla G.F. Belopotocký. Súčasťou je vstup do expozície s dielom P.M. Bohúňa v rovnomennej galérii.

Bezplatné prehliadky mesta so sprievodcom v júli a auguste každý piatok o 16.00 hod. pred Informačným centrom (výklad v slovenskom a anglickom jazyku). Mimo týchto prehliadok platené sprievodcovské služby na objednávku min. 2 dni vopred, v slovenskom jazyku 2 €/osoba (minimálne 26 €/skupina), v cudzom jazyku 2 €/osoba (minimálne 32 €/skupina). V ponuke 5 ďalších prehliadkových trás.