Bezplatné prehliadky mesta MIKULÁŠSKE TRADÍCIE v júli a auguste každý piatok o 16.00 (slovensky a anglicky). Zaujímavosti z histórie a súčasnosti syrárstva, bryndziarstva, liehovarníctva, garbiarstva a kožušníctva, návšteva garbiarskej dielne a jedálne v Múzeu Janka Kráľa. Celoročne 8 prehliadkových trás na objednávku.