Spoznajte Ružomberok – centrum Liptova – mesto plné zelene na sútoku rieky Váh a Revúcej, uprostred nádherných hôr Veľkej Fatry a Chočských vrchov.

Mesto Ružomberok má čo ponúknuť i milovníkom galérií a múzeí. Nachádza sa tu Liptovské Múzeum, v ktorom je stála expozícia fotografií, exponátov a artefaktov z regiónu Liptova. Okrem stálej expozície sa tu konajú rôzne výstavy umeleckých diel a fotografií (Fotofórum, Strom), dáva priestor aj začínajúcim umelcom. V meste je tiež jediné skautské múzeum na Slovensku. Taktiež tu môžete navštíviť Galériu Ľudovíta Fullu. Je založená hlavne na prezentovaní výtvarných prác, ktoré Slovenskej národnej galérii daroval Ľudovít Fulla (1902 – 1980), jeden z mimoriadnych zjavov slovenského výtvarného umenia, výrazne nadväzujúci na moderné európske výtvarné prúdy.

Stačí chvíľka chôdze a utíchne mestský ruch – ste v prírode. Cesta na východ Vás privedie k Liptovskej Mare, Vodnému parku Bešeňová, cesta na juh k Vlkolíncu – pamiatke UNESCO, cesta na západ k stredisku Ružomberok – Malinô Brdo a ku kolibám a salašom, cesta na sever k hradu Likava a na 1611 metrov vysoký Veľký Choč s výhľadom na všetky svetové strany.

Kultúrny dom Andreja Hlinku – základný kameň bol položený 19.6.1927, stavba bola dokončená 30.12.1928 vďaka Andrejovi Hlinkovi, ktorý prispel celým svojim majetkom, ako aj vďaka zbierke amerických Slovákov.

Mostova ulica – je jednou z najstarších ulíc mesta. K zaujímavým objektom patria objekt Ľudovej banky so zaujímavou štukatérskou fasádou a tzv. Kordošovský dom – č. 6 s fasádou, ktorá patrí k vôbec najkrajším v meste.

Podhora – najstaršia ulica Ružomberka. Nachádzajú sa tu domy významných slovenských dejateľov – rodiny Makovických, Houdekovcov. Kedysi tu stál mestský palác poslanca a podpredsedu uhorského snemu Š. Rakovského.

Panská ulica – slúžila ako prechod ku Kaštieľu sv. Žofie, najvýznamnejším objektom je Židovská synagóga, ktorá pochádza z roku 1880.

Balustrády – sú súčasťou Školských schodov architekta J. Uhlára a Š. Martoníka. Rekonštrukcia bola zrealizovaná v rokoch 1990 – 1991. Ich výnimočnú architektúru dopĺňa sochárske dielo V. Mydla zobrazujúce Svätého Jozefa tesára s dieťaťom.

Mauzóleum Andrea Hlinku – národná kultúrna pamiatka. V rokoch 1941 – 1945 tu bolo uložené zabalzamované telo Msgr. Andreja Hlinku.

Rímsko-katolícky kostol sv. Ondreja sa nachádza vedľa radnice. Pôvodná stavba pochádza zo 16.storočia. V kostole je gotická krstiteľnica zo začiatku 16. storočia. Okenné vitráže južnej lode kostola sú od národného umelca Ľudovíta Fullu.

Radnica – budova mestského úradu postavená v novo renesančnom slohu v roku 1897. Je dominantou nám. A. Hlinku. Ide o štvorkrídlový objekt s pôdorisom pravidelného štvoruholníka a centrálnym átriom (dnes klientské centrum)

Mariánsky stĺp – pochádza z roku 1858, autorom sochy Immaculaty je ružomberský rezbár Alexander Belopotocký.

Stromová aleja – pochádza z roku 1888. Secesné meštianske domy a remeselnícke domy sú typickým znakom námestia. Žili tu významné osobnosti slovenských národných dejín Dr. V. Šrobár, R. Dúbravec st., J. Chládek, minister J. Stano…

Bývalé Piaristické gymnázium (dnes rektorát KU) – gymnázium založil v roku 1729 gróf Ján Jakub Lowenburg. Budova je z roku 1888 a vo svojom čase to bolo jediné gymnázium pre Liptov, Oravu, Turiec a časť Trenčianskej stolice. Bývalý Kláštor piaristov (dnes jezuitov) – stavba pochádza z 18.storočia.

Liptovské múzeum – vzniklo zo súkromných zbierok bratov Kurtyovcov (1912). Budova terajšieho múzea bola postavená v rokoch 1935 – 1937. So svojimi expozíciami patrí k najbohatším a najväčším múzeám celého Slovenska.

Galéria Ľudovíta Fullu – sprístupnené celoživotné dielo, byt a ateliér svetoznámeho majstra – zakladateľa slovenskej moderny. Priečelie galérie zdobí mozaika, navrhnutá Ľ. Fullom.

Obvodný úrad – bývalý Župný dom s preskleným átriom postavený začiatkom 20. storočia podľa projektu známeho Ružomberského architekta – Vojtecha Donnera.

Pamätník obetiam II. svetovej vojny – miesto pripomínajúce obete fašizmu.

Súsošie Slobody – vytvorené Ľubomírom Majerským pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR, odhalené Msgr. A.Hlinkom. Súsošie obsahuje tri kompozície: Porobu, Odboj a Slobodu.

Okresný súd a prokuratúra – dielo významného českého architekta B. Bendelmayera, autora bloku U Prašné brány v Prahe, kedysi sídlo sedrie a neskôr krajského súdu svedčí o významnom postavení mesta v minulosti.

Banícky dom – postavený v secesnom štýle v roku 1910, kedysi sídlo Banskej revírnej rady.

Evanjelický kostol – postavený v rokoch 1923-1926, v interiéri sa nachádza vzácny oltárny obraz P.M. Bohúňa, na ktom je Kristus držiaci kalich.

Bývalá meštianska škola – dielo architekta M. Schella pochádza z roku 1926. Súčasťou fasády budovy je socha alegórie Pallas Atény od významného sochára J. Koniareka.

Mestský cintorín je z roku 1913 a ležia tu významné osobnosti mesta Ružomberka, ako aj osobnosti slovenského národného života.

Kalvária s kostolom – je to jediná liptovská kalvária s kaplnkami krížovej cesty so 14 zastaveniami a Kostolom Povýšenia svätého Kríža z roku 1873.

Vlkolínec – Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a lokalita zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 11.12.1993. Nachádza sa tu zrubová dvojpodlažná zvonica z roku 1770, zrubová studňa a kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875. Počas celého roka sa vo Vlkolínci uskutočňujú rôzne kultúrno spoločenské podujatia.