Nezáleží na tom, či sa chcete naučiť lyžovať vy, alebo vaše dieťa. Naučíme všetkých. Možno to bude pre vašu ratolesť prvá zimná dovo­lenka na Liptove, ktorú strávi na lyžiach. Veríme, že sa v našej detskej lyžiarskej škole zabaví a hlavne bude brať lyžo­vanie s úsmevom.

Aj vy si hovoríte, že ste na lyžiach stáli napo­sledy pred “100 rokmi“. Chceli by ste to skúsiť, ale cítite sa opäť ako úplný začiatočník?

S našimi lyžiar­skymi inštruk­tormi si oprášite všetko, čo ste už možno zabudli. Zo skúse­nosti vieme, že s rodi­čov­stvom a pracovnými povin­nosťami prichádza aj väčší strach s možného zranenia na lyžiach. Preto ku každému klientovi pristu­pujeme indi­vi­duálne a výučbu pris­pô­so­bujeme jeho fyzickým schop­nostiam.
Štandardná vyučo­vacia lekcia v našej škole trvá 1 hodinu a 20 minút. Tento čas je dosta­točný nie len na rozcvičku, ktorou pred­chá­dzame možnému zraneniu, ale aj na kvalitnú výučbu. Po lekcii si zosu­ma­ri­zujeme čo sme sa všetko naučili, ako sa vám to páčilo a čo sa budeme cvičiť na ďalšej hodine.

lyžiarska škola