Liptovský Michal leží v západnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Váh, 13 km na východ od Ružomberka. Obec má bohatú históriu. V chotári obce sa našlo eneolit. sídlisko ľudu s kanelovanou keramikou, sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej.

Najstarší zistený záznam o obci je z roku 1331. Vznikla na ľupčianskej občine, nepochybne ešte v 1. pol. 13. stor. pred príchodom nemeckých kolonitov do Ľupče. Od 17. stor. tu pracovala známa papiereň a železná huta. V roku 1900 žilo v obci iba 117 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.

V obci sa nachádza Rímskokatolický kostol sv. Michala v gotickom štýle, ktorý je doložený z 2. pol. 13. stor. a drevená zvonica je pamiatka ľudového staviteľstva zo 17. st.