Bezpłatne zwiedzanie miasta MIKULASZSKIE TRADYCJE w lipcu i sierpniu każdy piątek o godz. 16.00 (w języku słowackim i angielskim). Ciekawostki z historii oraz dzisiejszego przemysłu serowego, bryndzy, gorzelni, garbiarstwa oraz kożusznictwa, zwiedzenie zakładu garbiarskiego oraz stołówki w Muzeum Janka Kráľa. Całorocznie 8 tras do zwiedzania na zamówienie.