Andrej Hlinka bardzo starał się złączyć wszystkich wiernych ideałom patriotycznym Słowaków i dawał im przykład. Mauzoleum Andreja Hlinki znajduje się w Rużomberku, tuż przy Kościele św. Andrzeja i jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych i kulturalnych miasta. Jest to narodowy zabytek kultury.