W drugiej największej galerii na Słowacji są umieszczone stałe ekspozycje prac P.M. Bohúňa, starej sztuki – gotyku, baroku i sztuki XIX i XX wieku, a regularnie odbywają się krótkoterminowe wystawy.